Stichting Help Kinderen Redden

Stichting Help Kinderen Redden

 Voor hulp aan kansarme kinderen in Oost-Europa

De Stichting De Kinderen De Toekomst

Help Kinderen Redden is een goed doel stichting en erkent door de overheid als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Help Kinderen Redden komt op voor de armste kinderen van Europa.
In ons eigen continent Europa zijn nog een aantal zeer arme landen. Met name Moldavie en Albanie zijn erg arm. Ook hele bevolkingsgroepen in Roemenie lijden onder armoede en honger. Jonge kinderen lijden hier zeer onder. Goede voeding, kleding en onderwijs is zeer noodzakelijk om hen een toekomst te bieden. Stichting Help Kinderen Redden is opgericht om deze kansarme kinderen een toekomst te bieden. Wij ondersteunen projecten en organisaties in deze landen. 

Stichting Help Kinderen Redden is opgericht om kansarme kinderen in genoemde landen te helpen en een toekomst te bieden. Zij kijkt hierbij kritisch naar geldstromen. Zij ondersteund alleen organisaties en projecten waarbij duidelijk aantoonbaar is dat het geld ook daadwerkelijk bij deze kansarme kinderen aankomt. Stichting Help Kinderen Redden onderzoekt met eigen mensen deze hulpprojecten en de organisaties welke de projecten uitvoeren. De kosten voor deze onderzoeken, reiskosten van de medewerkers etc wordt door enkele bedrijven geheel belangeloos gesponsord. Hierdoor kan Stichting Help Kinderen Redden aan u als belangstellende / donateur garanderen dat 100% van uw gift wordt besteedt aan kansarme kinderen. Deze formule is uniek in Nederland. Maar gelet op de vele fraudegevallen in de afgelopen jaren en de enorme geldstromen welke nooit bij de behoeftigen aankomt, heeft Stichting Help Kinderen Redden tot deze formule besloten. Meldt u nu aan als donateur voor € 10,- per maand en u steunt deze kansarme kinderen. Tevens informeren wij u regelmatig over de ontwikkelingen bij de diverse projecten.

 

Momenteel vragen wij dringend uw gift voor een project onder Roemeense zigeunerkinderen, een zeer arme bevolkingsgroep. Dit project bezochten wij in januari 2010 om te bekijken of wij dit als stichting kunnen gaan steunen. 

Uw gift wordt 100% besteedt aan kansarme kinderen in Oost-Europa
Stort uw gift op giro 3303 t.n.v. Stichting Help Kinderen Redden
Meldt u nu aan als donateur!